Arnhem,
04
november
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Blog Gerard Dielessen: Campagne #GR2014 begonnen: we winnen veel met sport!

Campagne gemeenteraadsverkiezingen begonnen: Tijd voor transitie, want: We winnen veel met sport!

Voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen is sport de onmisbare verbinder.

Zie hier de slotstelling van het provinciaal sportdebat dat afgelopen zaterdag in Leeuwarden in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen werd georganiseerd door Sport Fryslan. De meeste Friezen gaan samen met de inwoners van Alphen aan de Rijn namelijk op 13 november al naar de stembus in verband met hun gemeentelijke herindeling. De rest van Nederland mag pas stemmen op 19 maart 2014.

In een prachtige ambiance, in het oude Post- en Telegraafkantoor van de Friese hoofdstad, debatteerden verschillende lokale politici onder leiding van RTL presentator Frits Wester in een Lagerhuis-setting. Ik mocht als ‘onafhankelijk’ juryvoorzitter het debat becommentariëren en een winnaar aanwijzen.

Over één feit waren alle politici en ook de volle zaal het eens: we winnen veel met sport. Niemand, ook niet in de zaal, was het oneens met de slotstelling dat sport een onmisbare verbinder is voor de leefbaarheid in wijken en dorpen. Terecht werd daarom grote zorg uitgesproken over het verdwijnen van de kleine verenigingen in die dorpen en wijken die moeite hebben om te overleven. Daarom zal NOC*NSF met haar sportbonden de komende vijf maanden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart samen met de lokale politieke partijen op zoek gaan naar creatieve mogelijkheden om het sportaanbod op lokaal niveau op orde te houden. Want we winnen immers veel met sport.

Interessant was het debat toen het ging over welke rol gemeenten hebben bij de subsidiëring van ‘aangepast sporten’. Eén van de stellingen luidde: Alle verenigingen verdienen een basisbudget, extra maatschappelijk betrokken sportverenigingen krijgen meer. Daar was niet iedereen van overtuigd. Het zou natuurlijk mooi zijn als de verenigingen in wijken en dorpen meer verantwoordelijkheid op zich nemen dan alleen voor die mensen die jaarlijks een contributie betalen.

Op steeds meer plaatsen zie je een transitie. ‘Gesloten’ verenigingen worden ‘open’ verenigingen, met een groter sportaanbod, waarin plaats is voor maatwerk. Daar is ook ruimte voor mensen, vooral ook jeugd, met zogenoemde aanpassingsproblemen op welk terrein dan ook. Dat trekt wel een zware wissel op het organisatievermogen van deze clubs. Het zou dus heel goed zijn wanneer gemeenten verenigingen met dit beleid op weg helpen door middel van startsubsidies etc.

In die vernieuwde verenigingen kunnen ook extra stappen worden gezet door mensen in achterstandssituaties actief te betrekken. Als vrijwilliger bijvoorbeeld, zodat ze structuur, verantwoordelijkheid en trots (terug) krijgen. Dit alles in overleg natuurlijk met lokale partijen, zoals jeugdhulpverlening, sportbuurtcoaches en sociale wijkteams. Onze topsporthelden, onze rolmodellen, zijn zeer bereid hier ook een bijdrage aan te leveren. Want zij realiseren zich als geen ander dat we veel kunnen winnen met sport.

Het debat in Leeuwarden is de feitelijke aftrap van de campagne die NOC*NSF samen met de sportbonden, VSG, provinciale sportraden etc. op poten heeft gezet. De landelijke overheid delegeert veel verantwoordelijkheden naar lokaal niveau, zoals de jeugdzorg, enkele verzorgende functies uit de AWBZ en de Participatiewet, het aan het werk houden van mensen met een arbeidsbeperking. Maar op dit alles wordt tegelijkertijd ook fors bezuinigd. Er ligt dus een enorme uitdaging voor iedereen die lokaal iets te maken heeft met de waarde die sport voor onze samenleving kan hebben. De winnaar van het debat, PvdA-er Jelmer Staal begreep dat heel goed. Zijn debatcollega’s deden overigens niet veel voor hem onder.

Tot slot kwamen uit het debat nog een paar adviezen voor de gemeenteraadsleden die zich straks gaan buigen over de nieuwe college akkoorden:

1. Kijk integraal en breng focus aan in uw sport- en accommodatiebeleid.
2. Bevorder de samenwerking op buurtniveau.
3. Maak sport een vast onderdeel van een integrale buurtaanpak
4. Stimuleer sportverenigingen die een echte maatschappelijke ambitie hebben en die echt met sportstimulering aan de slag willen. Deze verenigingen gaan uit van de vraag van mensen uit de wijk en ontwikkelen daar sportactiviteiten op.
5. Bied talenten de kans te excelleren.

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen evenals de NOC*NSF campagne: We winnen veel met Sport. En op zijn Fries: It giet oan….

Gerard Dielessen
Algemeen directeur NOC*NSF

Lees hier eerdere blogs van Gerard Dielessen.
Volg hem op twitter via @gerarddielessen
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.