Arnhem,
14
mei
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Beroepscommissie doet uitspraak inzake softbal en badminton

ARNHEM - De Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda (BCB) heeft in twee beroepszaken uitspraak gedaan. Het beroep van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) inzake het door NOC*NSF afwijzen van de investeringsaanvraag voor het softbalprogramma is gegrond verklaard. NOC*NSF zal met betrekking tot dit programma op korte termijn een nieuw besluit nemen. Het beroep van Badminton Nederland met betrekking tot het afwijzen van de investeringsaanvraag voor het badmintonprogramma is ongegrond verklaard. Daarmee is het eerdere besluit tot afwijzing in stand gebleven. Achtergrond Op basis van de besluitvorming in de Algemene Vergadering van 20 november 2012 heeft het bestuur van NOC*NSF de rol en bevoegdheid gekregen als toekennings- en vaststellingsorgaan voor de verdeling van gelden uit het Bestedingsplan Sportagenda. De toekenningsbesluiten van het bestuur van NOC*NSF hebben geleid tot vijf beroepsprocedures, ingediend door vijf bonden. In alle gevallen betreft het beroepen inzake rubriek 2.1 (Maatwerkfinanciering Top 10). De beroepen liggen ter behandeling bij de onafhankelijke Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB). Tot op heden, 14 mei 2014, heeft de BCB in twee zaken uitspraak gedaan. De uitspraken in de drie overige zaken volgen nog. Informatie over de gevolgde besluitvormingsprocedures inzake de toekenningsbesluiten is te vinden in bijlage 04.A. behorende bij de Algemene Vergadering van NOC*NSF van 14 mei 2013. Zie hiervoor www.nocnsf.nl/algemenevergadering.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.