Arnhem,
20
november
2018
|
14:46
Europe/Amsterdam

Benoeming nieuwe voorzitter NOC*NSF

Vice-voorzitter Jan Willem Maas heeft procedure toegelicht in de AV van 19 november 2018

Samenvatting

NOC*NSF voorzitter André Bolhuis heeft zijn afscheid aangekondigd als voorzitter van NOC*NSF.
Hij zal op 20 mei 2019 aftreden tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF. Inmiddels is het bestuur van NOC*NSF gestart met de inrichting van het proces van werving, selectie, voordracht en benoeming van een nieuwe voorzitter. Net als bij de laatste bestuursvacatures is ook nu een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze bestaat uit vijf voorzitters van de leden van NOC*NSF, de voorzitter van de NOC*NSF Atletencommissie en twee bestuursleden.

Vice-voorzitter Jan Willem Maas heeft in de Algemene Vergadering van NOC*NSF de procedure toelicht die nu wordt gevolgd om tot de opvolging van André Bolhuis te komen. 
De voorzitters en directeuren van onze leden zijn door hem op 19 oktober ’18 per mail geïnformeerd.

De eerder genoemde vertrouwenscommissie bestaat uit:

• Hinkelien Schreuder, voorzitter NOC*NSF Atletencommissie

• Jan Dirk van der Zee, directeur/bestuurder KNVB Amateurvoetbal

• Marjan van Kampen-Nouwen, voorzitter Sportvisserij Nederland

• Pieter de Kroon, voorzitter RvT Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

• Wim van Oijen, voorzitter Nederlandse Triathlon Bond

• Joachim Driessen, voorzitter Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging

• Rinda den Besten, bestuurslid NOC*NSF

• Jan Willem Maas, vicevoorzitter NOC*NSF, tevens commissievoorzitter

Het NOC*NSF-bureau ondersteunt de commissie. Werving- en selectiebureau K+V uit Veenendaal helpt de commissie bij de inrichting en uitvoering van het proces.

De vertrouwenscommissie start nu met het opstellen van een profiel- en processchets inclusief tijdspad.Het bestuur heeft de vertrouwenscommissie gevraagd deze schets te bespreken met de leden. De commissie zal daarna het definitieve vacaturedocument vaststellen.

Het is de verwachting dat in december 2018 het profiel en de planning van het proces bekend worden gemaakt waarna kandidaten zich kunnen melden of kunnen worden opgegeven. De vertrouwenscommissie heeft als opdracht om in de loop van februari 2019 één kandidaat-voorzitter voor te dragen aan het bestuur van NOC*NSF. Het bestuur draagt deze kandidaat vervolgens voor aan de Algemene Vergadering.

Leden van NOC*NSF kunnen ook onafhankelijk van deze procedure zelf een kandidaat voordragen. Zie daarvoor de statuten https://www.nocnsf.nl/statuten

In de AV van 20 mei of in een buitengewone AV eerder in 2019, zal de nieuwe voorzitter door de leden worden benoemd. Waarna op 20 mei 2018 de voorzittershamer zal worden overgedragen.