ACCREDITATIE EUROPESE SPELEN

ACCREDITATIE OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE SPELEN

Wanneer u als (sport)journalist of fotograaf in aanmerking wilt komen voor een persaccreditatie voor één van onderstaande evenementen dient u de hier onderstaande criteria in acht te nemen. Voor reguliere NOC*NSF (pers)bijeenkomsten volstaat aanmelding via het mailadres zoals in de betreffende persuitnodiging vermeld.

Persaccreditatie Olympische en Paralympische Spelen Parijs 2024

In aanmerking voor een accreditatie komen:

  1. Journalisten van dag- en weekbladen, mits zij aangesloten zijn bij de NSP.
  2. Freelance-journalisten en –fotografen met vermelding van minimaal één door de NSP erkende opdrachtgever. Zij moeten eveneens in het bezit zijn van een geldige NSP kaart.
  3. Journalisten/fotografen werkzaam voor een erkend bondsblad, opdracht wordt ingediend door de bond.

Accreditaties worden niet verleend aan:

  1. Persvoorlichters van sportbonden.
  2. Reclame- of marketingmanagers van nieuws- of sportmedia.
  3. Vertegenwoordigers van media/websites die niet erkend worden door de NSP.
  4. Technische staf, managers of andere begeleiders van sporters.


Olympische Spelen:
Een persaccreditatie voor de Olympische Spelen in Parijs dient u ruim op tijd aan te vragen. De eerste deadline (press by number) is vastgesteld op  31 januari 2023. 

De inventarisatie van de accreditaties voor de Olympische Spelen heeft NOC*NSF  ondergebracht bij de Nederlandse Sport Pers (NSP). De daadwerkelijke toekenning van de accreditaties gebeurt uiteraard in nauw overleg en samenwerking met NOC*NSF.
Het aanvragen van een persaccreditatie voor Parijs 2024 kan door een mail te sturen aan info@nsp.nl met een kopie naar sonya.schonewille@nocnsf.nl
Na de deadline van 31 januari 2023 worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.


Paralympische Spelen:
Een persaccreditatie voor de Paralympische Spelen in Parijs 2024 aanvragen kan door uiterlijk 31 mei 2023  een mail te sturen aan sonya.schonewille@nocnsf.nl

Europese Spelen:
Een persaccreditatie voor de Europese Spelen 2023 in Krakow (Polen) aanvragen kan door uiterlijk 31 maart 2023  een mail te sturen aan sonya.schonewille@nocnsf.nl