ACCREDITATIEPROCEDURES OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE SPELEN EN OVERIGE NOC*NSF EVENEMENTEN

 

Wanneer u als (sport)journalist of fotograaf in aanmerking wilt komen voor een persaccreditatie voor één van onderstaande evenementen dient u de hier volgende criteria in acht te nemen. Voor reguliere (pers)bijeenkomsten volstaat aanmelding via het mailadres zoals in de betreffende persuitnodiging vermeld.

 

Persaccreditatie NOS | NOC*NSF Sportgala 2018

Het is vanaf heden mogelijk een persaccreditatie voor het Sportgala aan te vragen. Deze accreditatie stelt u in de gelegenheid verslag te doen van het NOS | NOC*NSF Sportgala 2018 op woensdag 19 december in AFAS Live in Amsterdam.
Per medium geldt dat er maximaal voor één journalist, één fotograaf, één radioveslaggever en één cameraploeg een aanvraag kan worden ingediend. Een bevestiging van uw aanvraag ontvangt u tussen 12 en 14 december. 

Een accreditatie aanvragen kan tot uiterlijk zondag 16 december via deze link.

 

Persaccreditatie Olympische en Paralympische Zomerspelen 

In aanmerking voor een accreditatie komen:

  1. Journalisten van dag- en weekbladen, mits zij aangesloten zijn bij de NSP.
  2. Freelance-journalisten en –fotografen met vermelding van minimaal één door de NSP erkende opdrachtgever. Zij moeten eveneens in het bezit zijn van een geldige NSP kaart.
  3. Journalisten/fotografen werkzaam voor een erkend bondsblad, opdracht wordt ingediend door de bond.

Accreditaties worden niet verleend aan:

  1. Persvoorlichters van sportbonden.
  2. Reclame- of marketingmanagers of leden van deze afdeling van nieuws- of sportmedia.
  3. Vertegenwoordigers van media/websites die niet erkend worden door de NSP.
  4. Coaches, begeleiders van sporters.


Olympische Spelen:
Een persaccreditatie voor de Olympische Spelen in Tokyo dient u uiterlijk voor 26 november 2018 aan te vragen. De accreditatieprocedure voor de Olympische Spelen heeft NOC*NSF sinds lange tijd ondergebracht bij de Nederlandse Sport Pers (NSP). De daadwerkelijke toekenning van de accreditaties gebeurt uiteraard in nauw overleg en samenwerking met NOC*NSF.
Het aanvragen van een persaccreditatie voor Tokyo2020 kan uiterlijk tot en met 10 december 2018 door een mail te sturen aan info@nsp.nl met een kopie naar sonya.schonewille@nocnsf.nl
Na deze datum worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.


Paralympische Spelen:
Een persaccreditatie voor de Paralympische Spelen in Tokyo kan uiterlijk tot en met 30 april 2019 door een mail te sturen aan sonya.schonewille@nocnsf.nl