Arnhem,
14
december
2022
|
18:09
Europe/Amsterdam

ACCREDITATIE OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE SPELEN PARIJS 2024

OLYMPISCHE EN PARALYMPISCHE SPELEN PARIJS 2024

Wanneer u als (sport)journalist of fotograaf in aanmerking wilt komen voor een persaccreditatie voor één van onderstaande evenementen dient u de hier onderstaande criteria in acht te nemen. Voor reguliere NOC*NSF (pers)bijeenkomsten volstaat aanmelding via het mailadres zoals in de betreffende persuitnodiging vermeld.

Persaccreditatie Olympische en Paralympische Spelen Parijs 2024

In aanmerking voor een accreditatie komen:

  1. Journalisten van dag- en weekbladen, mits zij aangesloten zijn bij de NSP.
  2. Freelance-journalisten en –fotografen met vermelding van minimaal één door de NSP erkende opdrachtgever. Zij moeten eveneens in het bezit zijn van een geldige NSP kaart.
  3. Journalisten/fotografen werkzaam voor een erkend bondsblad, opdracht wordt ingediend door de bond.

Accreditaties worden niet verleend aan:

1. Vertegenwoordigers van media/websites die niet erkend worden door de NSP
2. Technische staf, managers of andere begeleiders van sporters
3. Persvoorlichters van sportbonden
4. Marketingmanagers van nieuws- of sportmedia.


Olympische Spelen:
Een persaccreditatie voor de Olympische Spelen in Parijs moet op tijd worden aangevraagd.  De eerste deadline (press by number) is vastgesteld op  31 januari 2023. 
Na toekenning volgt in het najaar de zogeheten press by name procedure.

De inventarisatie van de accreditaties voor de Olympische Spelen heeft NOC*NSF  ondergebracht bij de Nederlandse Sport Pers (NSP). De daadwerkelijke toekenning van de accreditaties gebeurt uiteraard in nauw overleg en samenwerking met NOC*NSF.
Het aanvragen van een persaccreditatie voor Parijs 2024 kan door een mail te sturen aan info@nsp.nl met een kopie naar sonya.schonewille@nocnsf.nl
Na de deadline van 31 januari 2023 worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.


Paralympische Spelen:
Een persaccreditatie voor de Paralympische Spelen in Parijs 2024 aanvragen kan door uiterlijk 31 mei 2023  een mail te sturen aan sonya.schonewille@nocnsf.nl

Europese Spelen:
Een persaccreditatie voor de Europese Spelen 2023 in Krakow (Polen) aanvragen kan door uiterlijk 31 maart 2023  een mail te sturen aan sonya.schonewille@nocnsf.nl