Arnhem,
07
juli
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Aanpassing doelgroep NS-BusinessCard

De doelgroep voor het gebruik van de NS-BusinessCard wordt aangepast en zal gaan aansluiten bij de uitgangspunten van de Sportagenda 2016. Topsporters en talenten in topsportprogramma’s die vallen in de groepen 4a en 4b komen per 1 augustus niet meer in aanmerking voor de NS-BusinessCard. Sporters uit deze groep, die nu nog een NS-Business card hebben, zijn begin juni hierover geïnformeerd.

Daartoe worden/zijn de volgende maatregelen genomen:


1. Er kan geen NS-BusinessCard meer worden aangevraagd voor topsporters en talenten in 4a/4b programma’s;
2. Per 1 augustus 2014 worden alle kaarten van topsporters en talenten in groep 4a en 4b stopgezet (datum 1 augustus is gekozen omdat dit valt na afloop van het huidige schooljaar);
3. Met de werkgroep Athlete Services zal een voorstel worden uitgewerkt voor de jaren 2015 en 2016, waarbij gedacht wordt aan een vastgesteld aantal NS-Businesscards per bond met programma's in de focusgroepen 1-2-3, waarbij de bond de kaarten binnen een aantal randvoorwaarden zelf kan toedelen aan zowel topsporters als talenten (het automatisch recht op een kaart voor A-, B- of HP-sporters komt dan te vervallen).

We beseffen dat met name de tweede maatregel een onplezierige is, maar alleen op deze manier kunnen wij binnen budget blijven en toch aansluiten bij de uitgangspunten van de Sportagenda 2016.

Voor meer informatie kan je terecht bij Marti ten Kate: marti.tenkate@nocnsf.nl.

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.