Arnhem,
01
april
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Aangifte inkomstenbelasting & voorlopige aanslag voorwaarde voor stipendium en kostenvergoeding

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

Per 1 januari 2014 geldt als voorwaarde voor het gebruik van het stipendium en de kostenvergoeding dat je na afloop van het kalenderjaar jouw aangifte inkomstenbelasting en jouw (voorlopige) aanslag bij het Fonds voor de Topsporter inlevert. De aangifte inkomstenbelasting en de voorlopige aanslag zullen door het Fonds voor de Topsporter worden gebruikt om de inkomenstoets uit te voeren. Aan de hand van de inkomenstoets stelt het Fonds vast of jouw inkomen boven de voor jou geldende inkomensgrens heeft gelegen.

Let op:
Ook voor sporters die gedurende het jaar uitstromen uit het stipendium of geen gebruik meer maken van de kostenvergoeding, geldt deze voorwaarde.

De aanlevering van de aangifte inkomstenbelasting en de voorlopige aanslag geschiedt als volgt:

1. Dien uiterlijk vóór 1 april 2015 je aangifte inkomstenbelasting in bij de Belastingdienst.
2. Stuur een kopie van je aangifte inkomstenbelasting over 2014 naar het Fonds voor de Topsporter.
3. Stuur zodra je de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting over 2014 van de Belastingdienst hebt ontvangen een kopie daarvan naar het Fonds voor de Topsporter.

Op basis van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting voert het Fonds voor de Topsporter de inkomenstoets uit en wordt de hoogte van het stipendium definitief vastgesteld. In sommige gevallen kan het Fonds voor de Topsporter jou om nadere bewijsstukken of specificaties vragen om de inkomenstoets in jouw geval uit te voeren.

Mocht je in 2014 topsportgeld op je topsportspaarrekening hebben gestort, dan dien je hiervoor de benodigde bewijsstukken bij het Fonds aan te leveren. Topsportgeld dat je op je topsportspaarrekening hebt gestort, telt niet mee voor de inkomenstoets behorend bij het stipendium. Ook voor het aantonen van je buitenlandse inkomen dien je de benodigde bewijsstukken bij het Fonds aan te leveren.

Let op:
Indien je niet voor het einde van het volgende kalenderjaar (2015) (voldoende) inzage geeft in je daadwerkelijke inkomen, kan het Fonds de Topsporter de inkomenstoets niet uitvoeren en kan het Fonds voor de Topsporter overgaan tot bruto terugvordering van het aan jou uitbetaalde stipendium.

Mocht je vragen hebben over de inkomenstoets of de inlevering van de aangifte inkomstenbelasting en (voorlopige) aanslag, dan adviseren wij contact op te nemen met het Fonds voor de Topsporter:

Stichting Fonds voor de Topsporter
Telefoon: 026-4834418
E-mail: info@hetfonds.nl