Arnhem,
08
juli
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

88 procent positief over sportwedstrijd, 42 procent ergert zich tijdens het sporten

ARNHEM - 88 procent van de mensen is positief over wedstrijden in hun sport, maar voor 42 procent wordt het plezier tijdens het sporten aangetast door ergernissen. Deze resultaten komen voort uit een onderzoek naar positieve aspecten en ergernissen in de sport, dat is uitgevoerd in opdracht van het actieplan Naar een veiliger sportklimaat. Ruim 13.000 mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek, waarbij sporters, sportbestuurders, arbiters, trainers/coaches en bezoekers van wedstrijden zijn bevraagd. Het gaat daarbij om achttien sporten: volleybal, basketbal, waterpolo, handbal, base- en softbal, floorball, ijshockey, rugby, voetbal, judo, paardensport, synchroonzwemmen, schoonspringen, fietsen, wedstrijdzwemmen, klim- en bergsport, watersport, handboogschieten en tennis. Plezier Over het algemeen ervaart 88 procent van de respondenten in Nederland een gemiddelde wedstrijd (zeer) positief, ongeacht winst of verlies. Bij individuele sporters is dit 91 procent, bij teamsporters 86 procent en bij sporters die een jurysport beoefenen is dit 84 procent. Het gevoel van sportiviteit tijdens de wedstrijd is onder de respondenten 71 procent. Ook daarbij scoren de individuele sporters het hoogst (82 procent tegen 65 procent van de teamsporters en 71 procent van sporters die een jurysport beoefenen). De belangrijkste aspecten die het plezier in sporten vergroten zijn: sportiviteit tijdens de wedstrijd, positieve coaching en respect voor alle betrokkenen tijdens de wedstrijd. Bij teamsporten wordt het goede samenspel door de spelers ook als belangrijke reden genoemd. Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim negen op de tien trainers, coaches en betrokkenen in een arbitragerol plezier hebben in hun taak. Ergernissen Voor 42 procent van de respondenten blijkt dat het plezier in sporten door ergernissen wordt aangetast. Meest genoemde ergernissen tijdens het sporten zijn: commentaar op beslissingen van de arbitrage (43 procent), inconsequente arbitrage (35 procent), mondelinge agressie (34 procent) en partijdige arbitrage (33 procent). Mondelinge agressie blijkt veel invloed te hebben op de mate van plezier in de sport. De genoemde ergernissen hebben vaak te maken met de emoties die men heeft tijdens een sportwedstrijd. Sporters en toeschouwers beoordelen de beslissingen van scheidsrechters en officials daardoor niet altijd even objectief, waardoor de perceptie kan ontstaan dat scheidsrechters en officials verkeerde beslissingen nemen of hen benadelen. De genoemde ergernissen worden voor een deel ook veroorzaakt door het gebrek aan spelregelkennis van betrokkenen.   Ary Hordijk, programmacoördinator van het actieplan Naar een veiliger sportklimaat: “We zijn blij dat we deze gegevens nu hebben. Het geeft sportbonden beter zicht op wat er leeft en speelt en geeft richting voor hun beleid om de sportiviteit en het onderlinge respect in de sport verder te vergroten. Als een sportbond of sportvereniging dit goed op het netvlies heeft en werkt aan de verbetering hiervan, dan zal dit een positief effect hebben op het behoud van leden. En dus op de continuïteit van sportbonden en -verenigingen.” Maatregelen De sportbonden die hebben deelgenomen aan het onderzoek gebruiken de verkregen informatie om de ergernissen in hun sport aan te pakken. Zo wil een groot aantal bonden de spelregelkennis bij sporters en arbiters verhogen en versneld een spelregelbewijs invoeren. Hierdoor kan de perceptie van partijdigheid worden weggenomen en de kwaliteit van de arbitrage verder worden verbeterd. Ook worden arbiters gerichter ingezet bij wedstrijden op het niveau dat zij aankunnen en krijgen scheidsrechters nog betere begeleiding. Daarnaast willen bonden hun verenigingen stimuleren norm- en gedragsregels actief uit te dragen en mensen stimuleren om elkaar op ongewenst gedrag aan te spreken. Naar een veiliger sportklimaat Het onderzoek is uitgevoerd door Totta Research in opdracht van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Dit actieplan is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Het actieplan wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep. >> Bekijk hier het volledige rapport
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.