Arnhem,
22
april
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

1,2 miljoen mensen kunnen worden gemotiveerd om te gaan sporten

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

ARNHEM - Bijna 70 procent van de Nederlanders sport. Van de Nederlanders die nu niet of weinig sporten, zeggen 1,2 miljoen genoeg motivatie te hebben om direct met sporten te beginnen als echt aan hun behoefte wordt voldaan. Voorwaarde is dat sport meer gecombineerd kan worden met gezin, school, opleiding of werk. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Sportersmonitor 2012 en de SportAanbiedersMonitor van 2012, twee onderzoeken die in opdracht van NOC*NSF zijn uitgevoerd door GfK Panel Services en Mulier Instituut.

Om Nederland gezonder, vitaler en sterker te maken, willen de sportbonden en NOC*NSF ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders regelmatig genieten van allerlei soorten sport. Dit vertaalt zich in de ambitie van de sportbonden en NOC*NSF om in de periode tot en met 2016 10 procent meer mensen vaker en actiever te laten sporten.

De vraag is hoe meer mensen, vaker, actief aan het sporten kunnen worden gebracht gedurende een langere periode van hun leven. Daarom wordt sinds begin dit jaar in opdracht van NOC*NSF frequent en structureel onderzoek gedaan naar de motieven en drijfveren van de Nederlander om te gaan sporten en bewegen. Dit wordt gedaan door de zogenaamde Sportersmonitor en SportAanbiedersMonitor. Voor de Sportersmonitor wordt een panel van 4.500 mensen bevraagd dat representatief is voor de leeftijdsgroep van 5 – 80 jaar. Het panel achter de SportAanbiedersMonitor bestaat uit ruim 1.400 sportverenigingen.

Om meer mensen vaker te laten sporten, is het nodig dat de sport kantelt van aanbodgericht naar vraaggericht, voor alle leeftijden. Het gaat daarbij om zowel het behouden als het werven van sporters. Bij behoud gaat het om bijvoorbeeld jongeren in de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Bij werving gaat het om het activeren van kansrijke doelgroepen, zoals 50-plussers of ouders van gezinnen met jonge kinderen. Ook het inspelen op het gedrag van die verschillende leeftijdsgroepen is van belang. Oftewel sport aanbieden op het moment, op de manier, op de locatie en voor de prijs die aansluit bij de verschillende doelgroepen. Uit de onderzoeken blijkt dat het flexibiliseren van traditionele lidmaatschapsvormen hierbij kan helpen. Ook het combineren van sport met gezin, school, opleiding of werk, kan ervoor zorgen dat er drempels om te sporten worden weggenomen.

De meest in het oog springende feiten uit de monitoren zijn:

• Van de Nederlanders die nu ‘niet of weinig’ sporten, zeggen 1.2 miljoen genoeg motivatie te hebben om direct met sporten te beginnen als echt aan hun behoefte wordt voldaan;
• Potentiële sporters willen graag meer flexibele vormen van lidmaatschap: ‘strippenkaarten’, ‘kwartaalabonnementen’, meerdere sporten en verenigingen op één lidmaatschap;
• De motivaties om te gaan sporten verschillen sterk per leeftijdssegment en per type sporter;
• De meest kansrijke doelgroepen staan positief tegenover het sporten bij een sportaanbieder;
• 69 procent van de Nederlanders heeft in 2012 gesport;
• 90 procent van de sportverenigingen heeft een groeiambitie;
• 80 procent van de sportverenigingen vindt dat ze een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.

De publieksversie Wie is de sporter?, de Sportersmonitor en de SportAanbiedersMonitor 2012 zijn te lezen en te downloaden op www.nocnsf.nl/sportersmonitor.